Obsah -Konstrukce pro technologii

KONSTRUKCE BOXŮ PRO VZDUCHOTECHNIKU NAABTALER SCHWARZENFELD

Konstrukce sloužící k vytvoření tepelně izolovaného prostoru, boxu, pro instalaci technologie pro úpravu teploty vzduchu potravinářského provozu. více informací

TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ A KOMÍNY OCELÁRNY OJSC LIPECK

Technologické potrubí a ocelové komíny ocelárny. více informací

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY OCELÁRNY NLMK LIPECK

Technologické objekty budované v rámci rekonstrukce ocelárny. více informací

TECHNOLOGICKÁ SCHODIŠTĚ HYUNDAI

Schodišťové věže výrobního závodu ocelárny. více informací

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRO CUKROVAR, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Soubor objektů ČOV sestávající z provozního objektu s anaerobním reaktorem, technologických lávek na monobloku nádrží a potrubního mostu. více informací
Obsah -