Obsah -Konstrukce pro technologii

KONSTRUKCE BOXŮ PRO VZDUCHOTECHNIKU NAABTALER SCHWARZENFELD

15010_VZT_box_Naabtaler_nahled_01

Konstrukce sloužící k vytvoření tepelně izolovaného prostoru, boxu, pro instalaci technologie pro úpravu teploty vzduchu potravinářského provozu. více informací

TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ A KOMÍNY OCELÁRNY OJSC LIPECK

Technologické potrubí a ocelové komíny ocelárny. více informací

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY OCELÁRNY NLMK LIPECK

15001_pump_refractory_nahled_01

Technologické objekty budované v rámci rekonstrukce ocelárny. více informací

TECHNOLOGICKÁ SCHODIŠTĚ HYUNDAI

14006_schod_veze_hyundai_nahled_01

Schodišťové věže výrobního závodu ocelárny. více informací

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRO CUKROVAR, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

12032_cov_nahled_01

Soubor objektů ČOV sestávající z provozního objektu s anaerobním reaktorem, technologických lávek na monobloku nádrží a potrubního mostu. více informací
Obsah -