Obsah -SKLADOVACÍ HALA CES DĚČÍN

15007_hala31_ces_small_01

investor :

lokalita :
realizace :
rozměr :
dodávka :

Constellium extrusions Děčín s.r.o.
Děčín
2015
40 m x 14 m, v 7,3 m
dokumentace pro stavební povolení
realizační dokumentace
výrobní dokumentace

Objekt haly je vestavbou mezi dva stávající objekty. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří soustava dvojkloubových rámů z válcovaných profilů. Objekt je nezateplený, střešní plášť tvoří trapézový plech uložený na tenkostěnné vaznice. Stěnový plášť, v místech kde objekt nenavazuje na stávající haly, je z vertikálně kladených trapézových plechů upevněných na válcované paždíky mezi sloupy. Interiér je osvětlen prosvětlovacími tvarovkami ve střeše a okny ve štítových stěnách, přístup do objektu zajišťují sekční vrata a dveře.

fotogalerie

[nggallery id=50]
Obsah -