Obsah -O nás

Společnost Modulus s.r.o. se od svého vzniku v roce 2007 zabývá projekcí a návrhy statiky. Rozsáhlé zkušenosti získala naše společnost v oblasti návrhů nosných ocelových konstrukcí pro širokou škálu objektů, zejména pro průmysl a technologii. Svou činností pokrýváme celý životní cyklus konstrukcí od prvotní studie, přes všechny stupně dokumentace dle stavebního zákona, následnou výrobní dokumentaci ocelové konstrukce, až po pravidelné kontroly konstrukcí a návrhy jejich změn a rekonstrukcí. Působíme též jako generální projektant a našim klientům tak nabízíme mimo návrhu nosné konstrukce také kompletní projekt stavby na klíč.
Abychom využili našich znalostí a zkušeností v oblastí návrhu, nově nabízíme našim zákazníkům i samotnou dodávku stavby. Díky naší schopnosti stavbu jak navrhnout, tak realizovat je z jednoho místa zajištěna kontrola celého procesu vzniku stavby od počátečního návrhu, až po finální montáž. Zároveň je možno konečnou podobu díla v průběhu jeho vzniku flexibilně upravovat dle potřeb investora, díky sloučení osoby projektanta a dodavatele v naší společnosti.Obsah -