Obsah -Reference

Ukázky referencí napříč obory, kterými se zabýváme – průmyslové a komerční objekty, konstrukce pro technologii, bytové stavby. Pro kategorizaci dle oborů využijte pravé menu.

KONSTRUKCE BOXŮ PRO VZDUCHOTECHNIKU NAABTALER SCHWARZENFELD

Konstrukce sloužící k vytvoření tepelně izolovaného prostoru, boxu, pro instalaci technologie pro úpravu teploty vzduchu potravinářského provozu. více informací

TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ A KOMÍNY OCELÁRNY OJSC LIPECK

Technologické potrubí a ocelové komíny ocelárny. více informací

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY OCELÁRNY NLMK LIPECK

Technologické objekty budované v rámci rekonstrukce ocelárny. více informací

SKLADOVACÍ HALA CES DĚČÍN

Objekt skladovací haly vybudované v proluce mezi dvěma stávajícími objekty. více informací

OBCHODNÍ A SKLADOVACÍ BUDOVA RAMI UNIČOV

Komerční objekt s nosnou ocelovou konstrukcí. více informací
Obsah -