Obsah -Statické posudky a diagnostika staveb

NABÍZÍME :
STATICKÝ POSUDEK V PŘÍPADĚ VZNIKU TRHLIN
STATICKÝ POSUDEK NADMĚRNÝCH DEFORMACÍ
STATICKÝ POSUDEK STAVBY PŘI KOUPI NEBO PRODEJI STAVBY
PASPORTIZACE STAVBY V PŘÍPADĚ PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
STATICKÝ POSUDEK KONSTRUKCE PŘI ZMĚNĚ ZATÍŽENÍ

V rámci naší činnosti provádíme diagnostiku a statické posouzení stávajících konstrukcí. Statický posudek stávající konstrukce se provádí v případě projevů poruch konstrukce jako jsou trhliny, nadměrná deformace atd. Statický posudek potom sestává z diagnostiky konstrukce – statického průzkumu, určení příčin poruchy a návrhu opatření na základě statického výpočtu. Další typickou skupinou případů vyžadujících statický posudek je plánovaná úprava konstrukce nebo jejího zatížení, typicky instalace nové technologie nebo změna dispozice. Zde je v rámci statického posudku proveden přepočet konstrukce na nový stav a jsou navrženy nutné úpravy konstrukce. Více zde. > www.statickeposudky.czObsah -