Obsah -Statika a projekce ocelových konstrukcí

NABÍZÍME :
PRVOTNÍ STATICKÝ NÁVRH, STUDII NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
BASIC DESIGN – ZÁKLADNÍ NÁVRH GEOMETRIE A PROFILŮ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
DETAIL DESIGN – PODROBNÝ NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ DETAILŮ

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti statického návrhu a projekce ocelových konstrukcí. Zabýváme se zejména návrhy průmyslových a technologických konstrukcí, navrhujeme ale také konstrukce administrativních budov a budov pro bydlení. V ideálním případě spolupracujeme s investorem už od počátečního investičního záměru až po výslednou realizaci stavby. Do procesu návrhu konstrukce však můžeme vstoupit v kterékoliv jeho fázi a s využitím našich schopností konstrukci změnit a optimalizovat tak, aby ideálně splňovala všechny funkční a ekonomické požadavky zadavatele.
Podílíme se na projektech realizovaných v ČR i v zahraničí, zejména v EU a Ruské federaci. Návrhy konstrukcí vytváříme dle norem EN případně dle dalších norem podle požadavků zákazníka. Samozřejmostí je použití moderního výpočetního software SCIA Engineer ke zpracovaní statických výpočtů a 3D software AdvanceSteel k tvorbě výkresové dokumentace. Vzhled a úprava dokumentace, včetně volby jazykové verze, je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta.Obsah -