Obsah -OBCHODNÍ A SKLADOVACÍ BUDOVA RAMI UNIČOV

14019_rami_unicov_small_01

investor :
lokalita :
realizace :
rozměr :
dodávka :

Rami CZ s.r.o.
Uničov
2014
51 m x 18 m, v 7,8 m
dokumentace pro stavební povolení

 
Stavba je rozčleněna na dvě části s rozdílnou úrovní střech, sklad se sedlovou střechou a obchodní zázemí s pultovou střechou, které společně tvoří jeden objekt. Pro obě části objektu byla jako nosný systém zvolena rámová soustava. V případě skladu tvoří nosnou konstrukci soustava rámů s vetknutými sloupy a se sedlovou příčlí s táhlem. Ve štítech jsou použity rámy bez táhla s příčlí kloubově uloženou na stěnových sloupcích. Nosnou konstrukci prodejny tvoří pultový rám s vetknutými sloupy. Střešní plášť haly je navržen jako skládaný s povlakovou fóliovou hydroizolací a tepelně izolační vrstvou z EPS a minerálně vláknitých desek. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech uložený přímo na příčle rámů. Ve skladové části jsou ve střeše navrženy světlíky. Stěnový plášť je z vertikálně kladených PUR panelů upevněných na tenkostěnné paždíky mezi sloupy.

fotogalerie

[nggallery id=49]
Obsah -