Obsah -Průmyslové objekty

SKLADOVACÍ HALA CES DĚČÍN

Objekt skladovací haly vybudované v proluce mezi dvěma stávajícími objekty. více informací

OBCHODNÍ A SKLADOVACÍ BUDOVA RAMI UNIČOV

Komerční objekt s nosnou ocelovou konstrukcí. více informací

PŘÍSTAVBA K HALE KAPOTÁŽÍ HESTEGO VYŠKOV

Přístavba výrobního objektu ke stávající hale. více informací

NOVOSTAVBA MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ HALY PLASTKON MIKULOVICE

Novostavba montážní a kompletační haly financované z evropských fondů. více informací

PŘÍSTAVBA SKLADOVACÍ HALY IPG S.R.O.

Přístavba skladovací haly, objektu se smíšeným typem nosné konstrukce, tzn. betonovými sloupy a ocelovými vazníky. více informací
Obsah -